PROFIL

MGR. HANA STEJSKALOVÁ

členka České asociace pro psychoterapii

koučka • lektorka • psychoterapeutka • hypnoterapeutka

Zobrazit
Skrýt certifikáty a osvědčení

KDO JSEM

Vystudovala jsem na vysoké škole obor psychologie, absolvovala 800 hodin výcviku strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie přístupu M. H. Ericksona akreditovaný ČPS a ČLS. Své vzdělávání si dále rozšiřuji v navazujících kurzech. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a respektuji její Etický kodex.
 

ODBORNÁ KVALIFIKACE

 • Hermes solutions training, strategická
  a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie 
  podle Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům, Praha
 • Psychologie, Západočeská univerzita Plzeň
 • Slovo jako klíč, akreditovaný vzdělávací program, psychosomatické disciplíny a komunikace
 • E-learningové kurzy soft skills nositelem efektivnějšího vzdělávání, tutor e-learningu, projekt ESF a MŠMT, VOX Praha
 • Time management IV. generace, Extima Praha
 • Obchodní dovednosti, Maxman Consultants Plzeň
 • Systemické koučování – postgraduální výcvikový program, Institut systemického koučování Praha
 • Via Aperta – rozvoj osobnostních kompetencí, DAMU Praha – ZČU Plzeň
 • Postgraduální studium – lektorské dovednosti pro vzdělávání dospělých, DVPP při KCVJŠ v Plzni
 • Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, magisterské studium

ODBORNÁ PRAXE

Působím v soukromé praxi především jako psychoterapeutka a hypnoterapeutka.
V oblasti osobnostního rozvoje a koučování pracuji s manažery v oblasti kariérového růstu, budování  a řízení týmů, vedení přijímacích pohovorů a prezentací projektů.
Jako lektorka vytvářím programy podle potřeb klientů.
V Krajském centru vzdělávání v Plzni probíhají opakovaně akreditované kurzy komunikace, prezentace a psychohygieny pro pedagogy.
Vyučuji psychologii na VOŠ a SPŠE Plzeň.