PROFIL

MGR. HANA STEJSKALOVÁ

členka České asociace pro psychoterapii

koučka • lektorka • psychoterapeutka • hypnoterapeutka

Zobrazit
Skrýt certifikáty a osvědčení

ODBORNÁ KVALIFIKACE

 • Hermes solutions training, strategická
  a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie 
  podle Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům, Praha
 • Psychologie, Západočeská univerzita Plzeň
 • Slovo jako klíč, akreditovaný vzdělávací program, psychosomatické disciplíny a komunikace
 • E-learningové kurzy soft skills nositelem efektivnějšího vzdělávání, tutor e-learningu, projekt ESF a MŠMT, VOX Praha
 • Time management IV. generace, Extima Praha
 • Obchodní dovednosti, Maxman Consultants Plzeň
 • Systemické koučování – postgraduální výcvikový program, Institut systemického koučování Praha
 • Via Aperta – rozvoj osobnostních kompetencí, DAMU Praha – ZČU Plzeň
 • Postgraduální studium – lektorské dovednosti pro vzdělávání dospělých, DVPP při KCVJŠ v Plzni
 • Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, magisterské studium

ODBORNÁ PRAXE

Působí v soukromé praxi jako poradce, kouč, psychoterapeut a hypnoterapeut.
V oblasti osobnostního rozvoje a koučování pracuje nejčastěji s manažery v oblasti kariérového růstu, budování  a řízení týmů, vedení přijímacích pohovorů a prezentací projektů.
Jako lektorka vzdělávacích společností vytváří programy podle potřeb klientů.
Pravidelně vede Interaktivní workshopy v mnoha projektech v rámci témat komunikace, prezentace a sebeprezentace, obchodních dovedností a marketingu.
Pořádá přednášky pro veřejnost.
Vyučuje psychologii.

Přispívá odbornými texty do specializovaných sborníků. Vytváří studijní texty pro potřeby výukových programů.